facebook tracking
Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Druidin tietosuojaseloste

Päivitetty 28.5.2021

Henkilötietojen ja yksityisyyden suoja on meille tärkeää. Käsittelemme lähes päivittäin henkilöön liittyviä tietoja ja haluamme olla luottamuksen arvoisia. Noudatamme toiminnassamme Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeistuksia. 

Tässä selosteessa kerromme tarkemmin miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja. 


Rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä

Druid Oy (y-tunnus 2491789-2)

Pasilankatu 2, 00240 Helsinki


Rekisteristä vastaava henkilö

Mikko Hämäläinen, toimitusjohtaja

mikko.hamalainen@druid.fi / +358405275945

 

Rekisterin nimi 

Rekisteriseloste — rekrytointi sekä viestintä ja markkinointi


Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterissä oleva henkilö on joko a) jättänyt yhteystietonsa nettisivujen kautta b) on yhteistyökumppani tai c) on muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään ja ylläpidetään työnhakijoiden, alihankkijoiden, kumppaneiden ja freelancereiden lähettämiä hakemuksia ja ansioluetteloita sekä esimerkiksi headhunttauksen kautta löydettyjen osaajien tietoja. Kaikkiin yllämainittuihin viitataan myöhemmin myös hakijoina tässä selosteessa.

Rekisterin käyttötarkoitus on myös Druid Oy:n hakija- ja markkinointitoiminnan harjoittaminen. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Druid Oy:n ajankohtaisista asioista tai ajankohtaisista palveluista, kuten esimerkiksi suorahaussa olevista positioista tai työhön liittyvien tapahtumien viestintä‑, myynti- ja markkinointitarkoituksiin sekä kommunikointiin hakijoiden kanssa. 

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään seuraavaa tietoa: Hakijan etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, hakemuksen saapumisaika ja koska hakemusta on viimeksi muokattu, tiedot hakemuksen käsittelystä, mahdolliset haastattelumuistiinpanot, hakemus, ansioluettelo, linkedin sekä hakijoiden muut Druid Oy:lle jakamat tiedot itsestään. 

 

Rekisterin tietolähteet

Hakijoiden Druid Oy:lle jakamat tiedot sekä muut julkiset tietokannat kuten esimerkiksi LinkedIn, Druid Oy työntekijöiden verkostot sekä erilaiset rekrytointimessut ja rekrytointi- ja rekrytointimarkkinointitapahtumat. 

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta DruidOy:n ulkopuolelle


Henkilötietojen luovutus EU tai ETA alueiden ulkopuolelle 

Ei luovuteta. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Druid Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet hallitaan keskitetysti rekisterin pääkäyttäjän toimesta. Vain rekisterin omistajalla on valtuutus pyytää oikeuden lisäämistä tai poistamista. Kaikki tiedot sijaitsevat EU:ssa. 

 

Rekisteritietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä annetaan tiedoista kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkistamisesta on kulunut yli vuosi (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §).

Tietoja voidaan myös poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietoja voidaan myös poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut henkilötieto. Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

 Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, hakijalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §). 

Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tietojen oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen: Druid Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. 


Druidin tietosuojavastaavan yhteystiedot 

mikko.hamalainen@druid.fi / +358405275945

 

Henkilötietojen käsittely

Hakijoiden tietoja käsittelevät HR ja rekrytointi, sekä muut rekrytointiin osallistuvat henkilöt. 


Käytettävät sähköiset järjestelmät

Teamtailor 

 

Käytettävä manuaalinen aineisto

Ennen hakijan haastattelua voidaan tarpeelliset tiedot tarvittaessa tulostaa. Mahdolliset tulosteet hävitetään kuitenkin haastattelun jälkeen luottamuksellisten tietojen hävitysprosessin mukaisesti. Lisäksi hakija voi toimittaa manuaalista aineistoa joka voidaan skannata ja liittää hakijan tietoihin rekrytointijärjestelmään, jonka jälkeen manuaalinen aineisto tuhotaan luottamuksellisen tietojen hävitysprosessin mukaisesti. 

 

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 24 kuukautta viimeisimmästä päivityksestä joka tullut hakijalta, esimerkiksi, mikäli hakija on päivittänyt tietojaan. 

Already working at Druid Oy?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@druid.fi
Teamtailor

Career site by Teamtailor